Webdesign a grafika – Václav Šticha

VŠ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento web dbá na ochranu Vašich osobních údajů a závazně se řídí platnými zákony o ochraně osobních údajů. Níže uvádím informace o zpracování osobních údajů na mém webu:
 
1. Identita a kontaktní údaje správce osobních údajů
 
Jméno: Václav Šticha
Adresa: Rabštejnská 1639/22, 323 00 Plzeň
E-mail: info@vaclavsticha.cz
Telefon: 721 954 982
iČ: 21273472
 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
 
2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
Zpracovávám následující kategorie osobních údajů:
 
Kontaktní údaje: Jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo.
Technické údaje: IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, informace o použitém zařízení, historie akcí na webu.
 
3. Účely zpracování osobních údajů
 
Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem:
a) poskytování informací o službách
b) zpracování objednávek a dotazů, které zasíláte prostřednictvím kontaktního formuláře
 
4. Doba uchování osobních údajů
 
Vaše osobní údaje uchovávám po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny, a to v souladu s platnými právními předpisy.
Po uplynutí této doby budou údaje smazány nebo anonymizovány.
 
5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se subdodavateli, kteří poskytují služby související s provozem webu (například hosting, analýza webu, marketingové služby atd.). Tyto subdodavatelské společnosti jsou vázány smluvními závazky k ochraně osobních údajů a nesmí je použít k žádným jiným účelům.
 
6. Vaše práva
 
Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, omezení zpracování, přenositelnost údajů a vznést námitku proti zpracování. Pro uplatnění těchto práv mě kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.
 
7. Aktualizace informací o zpracování osobních údajů
 
Tato informace o zpracování osobních údajů může být aktualizována. Jakékoliv změny budou publikovány na této stránce.
Přejít nahoru